Table Tennis

Table Tennis
Winner
1
2
Total points
Over
O/U
Under
1 Set-Total Points
Over
O/U
Under
0657
10.05.
06:15
Dyakov, Vladimir
Kievskiy, Yuriy
2.80
1.38
1.83
72.5
1.87
1.83
18.5
1.80
+13
0034
10.05.
06:30
Derypaska, Roman
Aseev, Dmitriy
3.25
1.29
1.84
71.5
1.87
1.88
18.5
1.76
+13
1161
10.05.
06:45
Shalgorodskiy, Nikolay
Kievskiy, Yuriy
3.10
1.32
1.89
72.5
1.82
1.87
18.5
1.77
+13
0039
10.05.
07:00
Ivashkin, Aleksander
Derypaska, Roman
2.75
1.40
1.82
72.5
1.88
1.85
18.5
1.79
+13
0979
10.05.
07:00
Vakulin, Artem
Serikov, Vladimir
1.75
1.96
1.88
74.5
1.82
1.80
18.5
1.84
+13
1172
10.05.
07:15
Dyakov, Vladimir
Reva, Anatoliy
3.25
1.29
1.84
71.5
1.87
1.89
18.5
1.75
+13
0077
10.05.
07:30
Baranovskiy, Sergey
Aseev, Dmitriy
2.80
1.38
1.83
72.5
1.87
1.86
18.5
1.78
+13
1191
10.05.
07:30
Krutko, Aleksey
Vakulin, Artem
2.60
1.44
1.89
73.5
1.81
1.82
18.5
1.82
+13
1204
10.05.
07:45
Shalgorodskiy, Nikolay
Dyakov, Vladimir
1.85
1.85
1.87
74.5
1.84
1.79
18.5
1.84
+13
0126
10.05.
08:00
Aseev, Dmitriy
Ivashkin, Aleksander
2.10
1.66
1.81
73.5
1.90
1.79
18.5
1.84
+13
1241
10.05.
08:15
Kievskiy, Yuriy
Reva, Anatoliy
1.44
2.60
1.89
73.5
1.82
1.83
18.5
1.80
+13
0573
10.05.
11:45
Oprysk, Mykhailo
Braslavets, Aleksandr
1.75
1.96
1.87
74.5
1.83
1.78
18.5
1.85
+13
0688
10.05.
12:00
Butkov, Maksim
Chuyko,roman
1.59
2.22
1.84
73.5
1.87
1.81
18.5
1.83
+13
0858
10.05.
12:15
Deynega, Kirill
Deynega, Maksim
2.32
1.54
1.83
73.5
1.88
1.83
18.5
1.81
+13
0981
10.05.
12:30
Buluy, Sergey
Zakharov, Yan
2.22
1.59
1.83
73.5
1.88
1.81
18.5
1.82
+13
1071
10.05.
12:30
Chuyko,roman
Ivchenko, Denis
1.44
2.60
1.89
73.5
1.82
1.83
18.5
1.80
+13
1181
10.05.
13:00
Akimov, Igor
Zakharov, Yan
3.05
1.33
1.88
72.5
1.82
1.87
18.5
1.77
+13
1203
10.05.
13:15
Kozhenkov, Igor
Oprysk, Mykhailo
1.59
2.22
1.83
73.5
1.87
1.82
18.5
1.81
+13
1221
10.05.
13:30
Butkov, Maksim
Zaychenko, Valentin
4.40
1.17
1.83
68.5
1.88
1.98
18.5
1.68
+13
1249
10.05.
14:00
Akimov, Igor
Buluy, Sergey
1.40
2.75
1.82
72.5
1.88
1.83
18.5
1.80
+13
1259
10.05.
14:00
Ivchenko, Kyrylo
Chuyko,roman
2.90
1.36
1.86
72.5
1.85
1.86
18.5
1.78
+13
1265
10.05.
14:30
Matviienko, Serhii
Ivchenko, Kyrylo
2.40
1.51
1.84
73.5
1.87
1.83
18.5
1.80
+13
Back To Top