Russian Open Russian Premier League Men's Singles Betting Odds

Table Tennis
Winner
1
2
Total points
Over
O/U
Under
1 Set-Total Points
Over
O/U
Under
1481
10.05.
05:15
Kharlakin, Oleg Nikolayevich
Sinkovskiy, Vladimir
1.20
4.00
1.82
69.5
1.88
1.95
18.5
1.70
+13
1497
10.05.
05:15
Simonov, Sergey
Bazilevsky, Vitaly
1.27
3.45
1.87
71.5
1.83
1.90
18.5
1.74
+13
1490
10.05.
05:30
Chernyavskiy, Mikhail
Vologzhanin, Vladimir
1.58
2.24
1.82
73.5
1.89
1.79
18.5
1.84
+13
1486
10.05.
05:45
Olshakov, Konstantin Sergeevich
Simonov, Sergey
3.35
1.28
1.85
71.5
1.86
1.90
18.5
1.74
+13
1526
10.05.
05:45
Marchenko, Mikhail
Kharlakin, Oleg Nikolayevich
1.58
2.24
1.81
73.5
1.89
1.80
18.5
1.84
+13
0102
10.05.
06:00
Vorozheykin, Aleksandr Vasilievich
Sergeevich, Igor
2.24
1.58
1.83
73.5
1.87
1.82
18.5
1.82
+13
1549
10.05.
06:15
Sinkovskiy, Vladimir
Iskenderov, Ivan
3.60
1.25
1.82
70.5
1.89
1.91
18.5
1.74
+13
1557
10.05.
06:15
Bazilevsky, Vitaly
Kolesnikov, Dmitriy
3.20
1.30
1.84
71.5
1.86
1.88
18.5
1.76
+13
1552
10.05.
06:30
Sergeevich, Igor
Vologzhanin, Vladimir
2.09
1.67
1.89
74.5
1.82
1.79
18.5
1.85
+13
0623
10.05.
06:45
Iskenderov, Ivan
Kharlakin, Oleg Nikolayevich
1.61
2.18
1.82
73.5
1.89
1.79
18.5
1.85
+13
1487
10.05.
06:45
Kolesnikov, Dmitriy
Simonov, Sergey
2.41
1.50
1.85
73.5
1.85
1.81
18.5
1.83
+13
1499
10.05.
07:00
Chernyavskiy, Mikhail
Vorozheykin, Aleksandr Vasilievich
1.52
2.37
1.85
73.5
1.85
1.83
18.5
1.81
+13
1491
10.05.
07:15
Olshakov, Konstantin Sergeevich
Bazilevsky, Vitaly
1.42
2.65
1.90
73.5
1.81
1.84
18.5
1.80
+13
1536
10.05.
07:15
Marchenko, Mikhail
Sinkovskiy, Vladimir
1.72
2.00
1.89
74.5
1.81
1.79
18.5
1.84
+13
1440
10.05.
08:30
Ekzhanov, Aleksandr
Makarenkov, Evgeny Valerievich
1.40
2.75
1.82
72.5
1.88
1.83
18.5
1.81
+13
1309
10.05.
08:45
Markelov, Egor Evgenyevich
Golyshev, Aleksandr
2.25
1.57
1.82
73.5
1.88
1.81
18.5
1.83
+13
1576
10.05.
08:45
1.43
2.60
1.81
72.5
1.90
1.82
18.5
1.81
+13
1567
10.05.
09:00
Kutin, Valery Vjacheslavovich
Zirin, Aleksey
2.42
1.50
1.85
73.5
1.86
1.83
18.5
1.81
+13
0089
10.05.
09:15
2.50
1.47
1.86
73.5
1.85
1.83
18.5
1.81
+13
0170
10.05.
09:15
Frolov, Aleksandr Gennadevich
Lobanov, Aleksej
1.40
2.75
1.82
72.5
1.89
1.84
18.5
1.79
+13
1577
10.05.
09:30
Makarenkov, Evgeny Valerievich
Kutin, Valery Vjacheslavovich
2.34
1.53
1.84
73.5
1.86
1.81
18.5
1.83
+13
0052
10.05.
09:45
Golyshev, Aleksandr
Mishutin, Egor
1.72
2.00
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
0175
10.05.
09:45
Novikov, Ilya
Frolov, Aleksandr Gennadevich
3.55
1.25
1.89
71.5
1.82
1.91
18.5
1.74
+13
0200
10.05.
10:00
Zirin, Aleksey
Ekzhanov, Aleksandr
1.85
1.85
1.89
74.5
1.81
1.80
18.5
1.83
+13
1578
10.05.
10:15
Nikulin, Sergey
Markelov, Egor Evgenyevich
2.06
1.68
1.88
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
1583
10.05.
10:15
1.69
2.04
1.88
74.5
1.82
1.78
18.5
1.86
+13
1477
10.05.
10:30
Ekzhanov, Aleksandr
Kutin, Valery Vjacheslavovich
2.00
1.73
1.87
74.5
1.83
1.80
18.5
1.84
+13
0246
10.05.
10:45
Markelov, Egor Evgenyevich
Mishutin, Egor
2.60
1.43
1.88
73.5
1.82
1.82
18.5
1.82
+13
0697
10.05.
10:45
Kovalev, Igor
Frolov, Aleksandr Gennadevich
1.43
2.60
1.89
73.5
1.81
1.83
18.5
1.80
+13
1572
10.05.
11:00
Makarenkov, Evgeny Valerievich
Zirin, Aleksey
2.75
1.40
1.82
72.5
1.88
1.83
18.5
1.80
+13
0151
10.05.
11:15
Golyshev, Aleksandr
Nikulin, Sergey
1.65
2.10
1.90
74.5
1.81
1.80
18.5
1.84
+13
0350
10.05.
11:15
1.43
2.65
1.89
73.5
1.81
1.83
18.5
1.80
+13
1547
10.05.
12:30
Sverdlov, Mikhail
Muslikov, Sergey
1.50
2.42
1.86
73.5
1.85
1.83
18.5
1.81
+13
0647
10.05.
13:00
Gusev, Mikhail
Nemashkalo, Vladimir
1.72
2.01
1.89
74.5
1.81
1.79
18.5
1.84
+13
1517
10.05.
13:30
Muslikov, Sergey
Gusev, Mikhail
2.14
1.63
1.82
73.5
1.88
1.82
18.5
1.82
+13
1537
10.05.
14:00
Nemashkalo, Vladimir
Sverdlov, Mikhail
2.42
1.50
1.85
73.5
1.86
1.84
18.5
1.80
+13
1590
10.05.
14:30
Sverdlov, Mikhail
Gusev, Mikhail
1.85
1.85
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
1427
10.05.
15:00
Muslikov, Sergey
Nemashkalo, Vladimir
2.42
1.50
1.85
73.5
1.85
1.83
18.5
1.81
+13
Back To Top