Russian Open Russian Premier League Men's Singles Betting Odds

Table Tennis
Winner
1
2
Total points
Over
O/U
Under
1 Set-Total Points
Over
O/U
Under
0904
06.05.
10:15
Slaschilin, Alexey
Valeriovich Nyrkov, Ivan
1.38
2.80
1.84
72.5
1.86
1.84
18.5
1.79
+13
2115
06.05.
10:15
Sayanov, Denis
Lobanov, Aleksej
1.64
2.13
1.89
74.5
1.81
1.81
18.5
1.83
+13
2151
06.05.
10:30
Razinkov, Timofey
Yusipov, Timofey
1.57
2.26
1.83
73.5
1.88
1.82
18.5
1.82
+13
2121
06.05.
10:45
Lobanov, Aleksej
Kozlov, Aleksandr
2.08
1.67
1.89
74.5
1.81
1.79
18.5
1.84
+13
2305
06.05.
10:45
Valeriovich Nyrkov, Ivan
Evlampiev, Vadim Georgievich
3.60
1.25
1.82
70.5
1.88
1.92
18.5
1.73
+13
2299
06.05.
11:00
Shishko, Yevgeny
Troyanov, Yaroslav
2.25
1.57
1.82
73.5
1.88
1.82
18.5
1.82
+13
1677
06.05.
11:15
Kharchenko, Evgeniy
Sayanov, Denis
1.68
2.06
1.89
74.5
1.82
1.80
18.5
1.84
+13
2178
06.05.
11:15
Ambrosimov, Fedor
Slaschilin, Alexey
2.90
1.36
1.85
72.5
1.85
1.85
18.5
1.78
+13
1310
06.05.
12:30
Yakovlev, Andrey
Anisimov, Evgeny
1.86
1.84
1.85
74.5
1.85
1.78
18.5
1.86
+13
2212
06.05.
12:45
Voronkov, Evgeny
Che, Sergey Vladimirovich
1.85
1.85
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
2234
06.05.
12:45
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
Medvedev, Pavel
3.30
1.29
1.83
71.5
1.87
1.87
18.5
1.77
+13
2333
06.05.
13:00
Zabrodin, Andrey
Selkin, Vladimir
2.23
1.58
1.90
74.5
1.81
1.80
18.5
1.83
+13
2314
06.05.
13:15
Kutuzov, Oleg
Ilyukhin, Evgeniy
2.90
1.36
1.85
72.5
1.85
1.85
18.5
1.79
+13
2383
06.05.
13:15
Poprocky, Aleksandr Vladimirovich
Duka, Andrey
2.65
1.43
1.88
73.5
1.83
1.83
18.5
1.80
+13
1591
06.05.
13:30
Anisimov, Evgeny
Zabrodin, Andrey
1.26
3.50
1.88
71.5
1.83
1.89
18.5
1.75
+13
1776
06.05.
13:45
Che, Sergey Vladimirovich
Poprocky, Aleksandr Vladimirovich
2.27
1.56
1.82
73.5
1.88
1.81
18.5
1.83
+13
2191
06.05.
13:45
1.43
2.65
1.88
73.5
1.83
1.84
18.5
1.79
+13
2304
06.05.
14:00
Selkin, Vladimir
Yakovlev, Andrey
2.70
1.41
1.90
73.5
1.81
1.83
18.5
1.80
+13
1885
06.05.
14:15
1.60
2.21
1.90
74.5
1.81
1.80
18.5
1.83
+13
2122
06.05.
14:15
Ilyukhin, Evgeniy
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
1.29
3.30
1.84
71.5
1.86
1.88
18.5
1.76
+13
2372
06.05.
14:30
Yakovlev, Andrey
Zabrodin, Andrey
1.15
4.80
1.82
67.5
1.88
2.02
18.5
1.65
+13
2125
06.05.
14:45
Voronkov, Evgeny
Poprocky, Aleksandr Vladimirovich
4.70
1.15
1.84
67.5
1.86
2.01
18.5
1.66
+13
2230
06.05.
14:45
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
Kutuzov, Oleg
1.65
2.11
1.89
74.5
1.82
1.81
18.5
1.83
+13
2341
06.05.
15:00
Anisimov, Evgeny
Selkin, Vladimir
1.50
2.42
1.84
73.5
1.87
1.80
18.5
1.84
+13
1749
06.05.
15:15
Che, Sergey Vladimirovich
Duka, Andrey
2.27
1.56
1.83
73.5
1.88
1.81
18.5
1.83
+13
2219
06.05.
15:15
Medvedev, Pavel
Ilyukhin, Evgeniy
1.67
2.07
1.89
74.5
1.82
1.79
18.5
1.85
+13
2183
06.05.
16:30
Mishakin, Vladimir
Makarenkov, Evgeny Valerievich
2.37
1.52
1.84
73.5
1.86
1.81
18.5
1.83
+13
2114
06.05.
16:45
1.67
2.08
1.81
73.5
1.90
1.80
18.5
1.84
+13
2192
06.05.
16:45
1.34
3.00
1.87
72.5
1.83
1.86
18.5
1.78
+13
2325
06.05.
17:00
2.27
1.56
1.81
73.5
1.89
1.81
18.5
1.83
+13
1177
06.05.
17:15
Elistratov, Igor
Silantev, Alexey
1.71
2.03
1.89
74.5
1.81
1.80
18.5
1.83
+13
2343
06.05.
17:15
Marshalov, Vladimir
Grebenyuk, Bogdan
1.67
2.07
1.88
74.5
1.82
1.80
18.5
1.84
+13
2323
06.05.
17:30
Makarenkov, Evgeny Valerievich
Zemit, Igor
1.97
1.75
1.88
74.5
1.82
1.80
18.5
1.83
+13
0303
06.05.
17:45
Komarov, Denis
Elistratov, Igor
2.27
1.56
1.83
73.5
1.88
1.82
18.5
1.81
+13
2301
06.05.
17:45
Kobytov, Roman
Marshalov, Vladimir
1.56
2.27
1.81
73.5
1.89
1.81
18.5
1.83
+13
2309
06.05.
18:00
Tikhnenko, Dmitry
Mishakin, Vladimir
1.40
2.75
1.90
73.5
1.81
1.83
18.5
1.80
+13
2200
06.05.
18:15
Grebenyuk, Bogdan
Soldatov, Ivan
2.07
1.67
1.90
74.5
1.81
1.81
18.5
1.82
+13
2316
06.05.
18:15
Silantev, Alexey
Toporkov, Artur
1.40
2.75
1.82
72.5
1.89
1.85
18.5
1.79
+13
2329
06.05.
18:30
1.85
1.85
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.84
+13
0902
06.05.
18:45
Soldatov, Ivan
Marshalov, Vladimir
1.85
1.85
1.87
74.5
1.83
1.80
18.5
1.83
+13
2303
06.05.
18:45
Toporkov, Artur
Elistratov, Igor
2.03
1.71
1.89
74.5
1.81
1.80
18.5
1.83
+13
2337
06.05.
19:00
Makarenkov, Evgeny Valerievich
Tikhnenko, Dmitry
2.75
1.40
1.82
72.5
1.88
1.84
18.5
1.80
+13
1704
06.05.
19:15
Komarov, Denis
Silantev, Alexey
2.20
1.60
1.81
73.5
1.89
1.81
18.5
1.83
+13
2278
06.05.
19:15
Kobytov, Roman
Grebenyuk, Bogdan
2.37
1.52
1.85
73.5
1.86
1.80
18.5
1.84
+13
1002
06.05.
20:30
Ignatiev, Dmitry
Turabekov, Tynchtyk
2.11
1.65
1.81
73.5
1.89
1.80
18.5
1.84
+13
0506
06.05.
20:45
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
Ilin, Anatoliy
1.53
2.35
1.85
73.5
1.86
1.81
18.5
1.82
+13
1430
06.05.
20:45
Volkov, Aleksandr Dmitrievich
Yusipov, Timofey
1.35
2.95
1.86
72.5
1.84
1.86
18.5
1.78
+13
0674
06.05.
21:00
1.60
2.20
1.81
73.5
1.89
1.80
18.5
1.84
+13
0529
06.05.
21:15
Sidorin, Valery
Balakin, Dmitriy
1.43
2.60
1.90
73.5
1.81
1.84
18.5
1.80
+13
2368
06.05.
21:15
Merkushin, Yuriy
Zhurba, Nikolai
2.11
1.65
1.89
74.5
1.81
1.78
18.5
1.86
+13
0478
06.05.
21:30
Turabekov, Tynchtyk
Ogay, Sergey
1.90
1.80
1.88
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
1292
06.05.
21:45
Ilin, Anatoliy
Chahur, Vladislav
1.85
1.85
1.87
74.5
1.84
1.80
18.5
1.84
+13
2223
06.05.
21:45
Yusipov, Timofey
Girevenkov, Alik
1.60
2.20
1.82
73.5
1.88
1.81
18.5
1.82
+13
0646
06.05.
22:00
Ignatiev, Dmitry
Pavlenko, Roman
2.11
1.65
1.89
74.5
1.81
1.79
18.5
1.84
+13
1671
06.05.
22:15
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
Sidorin, Valery
2.60
1.43
1.88
73.5
1.82
1.82
18.5
1.81
+13
2270
06.05.
22:15
Volkov, Aleksandr Dmitrievich
Merkushin, Yuriy
2.41
1.50
1.85
73.5
1.86
1.81
18.5
1.83
+13
0200
06.05.
22:30
2.06
1.68
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
0638
06.05.
22:45
Chahur, Vladislav
Balakin, Dmitriy
1.65
2.11
1.89
74.5
1.82
1.80
18.5
1.84
+13
1416
06.05.
22:45
Girevenkov, Alik
Zhurba, Nikolai
1.85
1.85
1.88
74.5
1.82
1.78
18.5
1.86
+13
0626
06.05.
23:00
Turabekov, Tynchtyk
Pavlenko, Roman
2.50
1.47
1.87
73.5
1.83
1.83
18.5
1.81
+13
0613
06.05.
23:15
1.65
2.11
1.88
74.5
1.82
1.81
18.5
1.83
+13
2396
06.05.
23:15
Yusipov, Timofey
Merkushin, Yuriy
2.31
1.54
1.83
73.5
1.87
1.81
18.5
1.83
+13
1458
06.05.
23:30
Sayanov, Denis
Ignatiev, Dmitry
1.85
1.85
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
1055
06.05.
23:45
Balakin, Dmitriy
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
1.35
2.95
1.86
72.5
1.85
1.85
18.5
1.78
+13
2222
06.05.
23:45
Zhurba, Nikolai
Volkov, Aleksandr Dmitrievich
1.85
1.85
1.87
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
1687
07.05.
00:00
1.43
2.60
1.88
73.5
1.82
1.82
18.5
1.82
+13
1154
07.05.
00:15
Sidorin, Valery
Chahur, Vladislav
2.50
1.47
1.87
73.5
1.84
1.83
18.5
1.80
+13
2397
07.05.
00:15
Merkushin, Yuriy
Girevenkov, Alik
2.60
1.43
1.88
73.5
1.83
1.83
18.5
1.80
+13
1763
07.05.
00:30
Sayanov, Denis
Turabekov, Tynchtyk
1.85
1.85
1.88
74.5
1.82
1.78
18.5
1.86
+13
2175
07.05.
00:45
Balakin, Dmitriy
Ilin, Anatoliy
2.95
1.35
1.85
72.5
1.86
1.87
18.5
1.77
+13
2399
07.05.
00:45
Zhurba, Nikolai
Yusipov, Timofey
1.76
1.95
1.88
74.5
1.83
1.79
18.5
1.85
+13
1764
07.05.
01:00
2.85
1.37
1.83
72.5
1.87
1.84
18.5
1.79
+13
2211
07.05.
01:15
Chahur, Vladislav
Evlakhin, Dmitry Mikhaylovich
1.41
2.70
1.82
72.5
1.89
1.84
18.5
1.79
+13
2398
07.05.
01:15
Girevenkov, Alik
Volkov, Aleksandr Dmitrievich
2.00
1.72
1.89
74.5
1.81
1.78
18.5
1.86
+13
Back To Top